loading

GEBZE ÜDY - ODY BELGESİ

GEBZE ÜDY - ODY BELGESİ

GEBZE ÜDY - ODY BELGESİ

ODY - ÜDY BELGELERİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişilerin alması gereken belgedir.

Üdy 1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
Üdy 2 Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
Üdy 3 Uluslararası Eşya-Yük Taşımacılığı
Üdy 4 Yurtiçi Eşya-Yük Taşımacılığı

Üdy 1 Belgesi

Üdy 1 belgesine sahip yöneticiler uluslararası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmalarda üst düzey yönetici olarak görev yapabilirler. Muafiyet şartlarını sağlamayan en az lise mezunu kişiler eğitimlere katılarak Üdy-1 belgesine sahip olabilirler.

Üdy 2 Belgesi

Üdy 2 belgesine sahip yöneticiler yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmalarda üst düzey yönetici olarak görev yapabilirler. Muafiyet şartlarını sağlamayan en az lise mezunu kişiler eğitimlere katılarak Üdy-2 belgesine sahip olabilirler.

Üdy 3 Belgesi

Üdy 3 belgesine sahip yöneticiler uluslararası eşya-kargo alanında faaliyet gösteren firmalarda üst düzey yönetici olarak görev yapabilirler. Muafiyet şartlarını sağlamayan en az lise mezunu kişiler eğitimlere katılarak Üdy-3 belgesine sahip olabilirler.

Üdy 4 Belgesi

Üdy 4 belgesine sahip yöneticiler yurtiçi eşya-kargo alanında faaliyet gösteren firmalarda üst düzey yönetici olarak görev yapabilirler. Muafiyet şartlarını sağlamayan en az lise mezunu kişiler eğitimlere katılarak Üdy-4 belgesine sahip olabilirler.

İstihdam Zorunluluğu Olan Firmalar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yetki belgesi alan firmalar aldıkları yetki belgesinin türüne göre firma bünyesinde üst düzey yönetici ve/veya orta düzey yönetici belgesine sahip yönetici bulundurmalıdır.

Gerekli Evraklar

ÜDY BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ve BELGELER

ÜDY Belgesi Muafiyet İçin Gerekli Evraklar;

1- Faaliyet alanına göre(uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,
2- Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
3- Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
4- T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
5- 4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,
6- Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,